Marie Baerten
Erkend Familiaal Bemiddelaar
Erkend Familiaal Bemiddelaar

Bemiddeling volgens de regels van de kunst.

Communication is key

Bij Het Praathuis staat communicatie centraal.

Professioneel en transparant

Deskundige begeleiding, helder en duidelijk uitgelegd.

Geëngageerd en op maat

Betrokken ondersteuning aangepast aan jouw persoonlijke noden.

Welkom bij Het Praathuis

Het Praathuis biedt familiale bemiddeling aan in 4 domeinen.

Scheiden

De beslissing om als koppel uit elkaar te gaan gooit jouw leven, dat van je partner en dat van jullie kinderen overhoop.  Het brengt een hele hoop onzekerheid en een boel vragen met zich mee. Ik help jullie als bemiddelaar door dit oerwoud heen te navigeren door jullie duidelijke informatie te geven over de verschillende mogelijkheden, de juridische implicaties, de regelingen die getroffen dienen te worden en de gevolgen op korte en lange termijn voor jullie en jullie kinderen.

Doorheen dit hele proces zet ik sterk in op het verbeteren of verstevigen van de communicatie tussen jullie. Ik help jullie met elkaar het gesprek aan te gaan en samen tot afspraken te komen die werken voor jullie beiden en voor jullie kinderen.

Lees meer

Ouders en gezin

Als ouders kan je met een waaier van situaties geconfronteerd worden waar je samen niet altijd een pasklaar antwoord op vindt: jullie worden het niet eens over een bepaald aspect mbt de opvoeding, er dient een belangrijke beslissing genomen te worden (bv schoolkeuze) en jullie hebben een andere mening, jullie gaan uit elkaar en willen een goede regeling treffen over de kinderen, jullie vormen een nieuw samengesteld gezin maar worstelen met het leggen van die soms ingewikkelde puzzel,… .

Ouderschapsbemiddeling kan jullie helpen om beter te communiceren met elkaar,  goede afspraken te maken en één lijn te vinden die voor alle gezinsleden werkt.

Lees meer

Relatie

Jullie relatie is op één of meerdere punten vastgelopen, je voelt je alleen en onbegrepen,
belangrijke zaken worden steeds minder uitgesproken, er is weinig of geen communicatie meer,... . Jullie zijn het erover eens dat het zo niet verder kan.  We gaan samen de precieze knelpunten exploreren en hoe die ontstaan zijn. Ik help jullie om opnieuw met elkaar leren communiceren, elkaars belangen, behoeften en verwachtingen te exploreren en aan te geven wat je van de ander nodig hebt maar ook wat je zelf nog kan geven. We gaan samen zoeken naar concrete stappen om samen tot een oplossing te komen en een breuk te vermijden.

 

Lees meer

Familie

Familiebanden kunnen door aanhoudende conflicten erg onder druk komen te staan: een conflict tussen schoonmoeder en schoondochter kan bijvoorbeeld een enorme druk leggen op de partnerrelatie, onenigheid betreffende een opengevallen nalatenschap kan een familie verdelen. Als bemiddelaar help ik om de belangen, behoeftes, noden, wensen en angsten van alle betrokken partijen op tafel te leggen. We gaan samen werken aan een constructieve dialoog om zo naar een passende oplossing te zoeken waar iedereen zich in erkend voelt.

Lees meer
"The more elaborate our means of communication the less we communicate." - J.B. Priestley

Wat cliënten zeggen over het Praathuis