Relatie

Jullie hebben moeite met communiceren, gesprekken lopen vaker wel dan niet uit op ruzies en jullie voelen je allebei onbegrepen, alleen, gefrustreerd en verdrietig. Misschien twijfelen jullie zelfs of je samen nog wel verder wilt. Als bemiddelaar kan ik jullie helpen moeilijke zaken bespreekbaar te maken en echt naar elkaar te luisteren.

Scheiden of blijven?

Jullie zijn op een tweesprong belandt en weten niet wat te doen: uit elkaar gaan of toch samen verder? Dit is nooit ene gemakkelijke beslissing, en al zeker niet wanneer jullie samen kinderen hebben. Want wat is beter: ongelukkig samenblijven voor de kinderen of gelukkige ouders zijn die apart wonen? Als bemiddelaar biedt ik ondersteuning bij het nemen van die beslissing.

Relatiebemiddeling

Jullie merken dat jullie steeds minder praten met elkaar en/of dat rustig praten moeilijk geworden is. Vaak ontaard het in ruzies en jullie voelen de afstand tussen jullie beiden steeds groter worden. Jullie willen echter wel samen verder en zoeken hulp en begeleiding om beter met elkaar te leren communiceren. Relatiebemiddeling draait rond communicatie: communication is key. Een goede relatie is gefundeerd op een goede communicatie en vaak zijn relationele problemen, van welke aard dan ook, in de kern te herleiden tot communicatieproblemen.

Ik help jullie om opnieuw met elkaar leren communiceren, elkaars belangen, behoeften en verwachtingen op tafel te leggen en daarmee aan de slag te gaan. Je leert aan te geven wat je van de ander nodig hebt maar ook wat je zelf nog kan geven. We gaan samen zoeken naar concrete stappen om samen tot een oplossing te komen en ervoor te zorgen dat jullie samen op een nieuw spoor verder kunnen.