Ouders en gezin

Als ouder kan je voor veel uitdagingen komen te staan. Zo kan er in een kerngezin een conflict rijzen over de schoolkeuze van jullie kind of zijn jullie het oneens binnen welke geloofsovertuiging jullie de kinderen willen opvoeden. Vorm je een nieuw samengesteld gezin, dan kan het bijvoorbeeld een moeilijke puzzel zijn om je rol als ouder (naar je eigen kinderen) en je rol als stiefouder (naar de kinderen van je partner) met elkaar te combineren. Tenslotte is het niet altijd evident om na scheiding een goed geolied ouderteam te blijven.

Als familiaal bemiddelaar heb ik de nodige expertise om ouders in al deze situaties te begeleiden in het aangaan van de dialoog en het maken van goede afspraken.

Kerngezin

Jullie lopen als ouders aan tegen één of meerdere discussiepunten waar jullie zelf niet uit geraken. Thuis laaien de gemoederen hoog op en monden gesprekken uit in ruzies of het onderwerp ligt zo gevoelig dat het misschien erg moeilijk is er samen over te praten. Als bemiddelaar help ik jullie om het onderwerp bespreekbaar te maken, de discussie te 'ontmijnen' en op een rustige en respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan. Ik help jullie om op tafel te leggen wat je zelf nodig hebt en belangrijk vindt maar ook om echt te luisteren naar wat de belangen en behoeftes van de andere ouder zijn. Samen gaan we op zoek naar een oplossing die rekening houdt met jullie belangen én die van jullie kinderen.

Nieuw samengesteld gezin

Het traditionele 'kerngezin' is vandaag lang niet meer vanzelfsprekend en steeds meer kinderen groeien op met gescheiden ouders. Ouders die op hun beurt weer nieuwe relaties aangaan, wat resulteert in een toename van de zogenaamd 'nieuw samengestelde gezinnen' in ons land.

 Niet zelden worden deze gezinnen geconfronteerd met een hele resem uitdagingen waar niet altijd een pasklaar antwoord voor bestaat (zoals bijvoorbeeld de rol die de stiefouder (al dan niet) opneemt, de aanvaarding door de kinderen van die nieuwe partner, etc.).

 Ook dit is het werkterrein van mij als familiaal bemiddelaar. Samen in gesprek gaan over de nieuwe rollen die opgenomen dienen te worden, de communicatie met de ex-partner aangaan en in een rustige en veilige omgeving afspraken maken, brengt vaak al heel wat zoden aan de dijk.

Ouders na scheiding

Wanneer jullie uit elkaar gaan, beëindigen jullie je partnerrelatie, maar blijven jullie natuurlijk wel samen ouders van jullie kinderen. Het is voor kinderen erg belangrijk dat mama en papa, ook na de scheiding, een team blijven vormen: dat jullie met elkaar blijven praten en gezamenlijk betrokken blijven bij de opvoeding. Ouderschapsbemiddeling focust op de communicatie tussen jullie als gescheiden ouders en heeft als doel om tot goede afspraken te komen. De gemaakte afspraken zet ik voor jullie op papier in een ouderschapsovereenkomst