Ouderschapsovereenkomst

Indien jullie (wettelijk of feitelijk) samenwonen en jullie gaan uit elkaar, ben je niet verplicht een overeenkomst over de kinderen op te maken. Toch is het een goed idee om de afspraken die jullie maken betreffende de kinderen schriftelijk vast te leggen. Jullie hebben nu misschien als ouders nog een goede verstandhouding en afspraken kunnen daardoor nu vanzelfsprekend lijken, maar in de toekomst verandert dat misschien. Indien er dan conflicten ontstaan is het fijn om terug te kunnen grijpen naar schriftelijk vastgelegde afspraken.

Een oudercshapsovereenkomst bevat alle afspraken die jullie maken over de kinderen. Het bevat enerzijds juridisch afdwingbare afspraken aangaande het verblijf en de kosten (alimentatie) en anderzijds engagementen die jullie als ouder naar elkaar toe nog wensen op te nemen. Deze engagementen samen vormen een zogenaamd ouderschapsplan en dit is iets waar ik veel belang aan hecht. Jullie blijven als ouders immers verbonden met elkaar en goede afspraken over de verdere opvoeding van jullie kinderen zijn onontbeerlijk. Vragen zoals 'wie gaat er naar de oudercontacten? hoe vieren we de communiefeesten? vanaf welke leeftijd krijgen ze zakgeld?', worden geregeld in zulk een ouderschapsplan.