Familie

Een familie is geen statisch ding maar is continu in beweging. Kinderen worden volwassen, ouders worden hulpbehoevend, er komen nieuwe familieleden bij en er vallen helaas ook familieleden weg. Dit alles kan zorgen voor spanningen en aanhoudende conflicten: ruzie tussen broers en zussen over een erfenis, onenigheid tussen de kinderen wanneer de ouders hulpbehoevend worden,... .

Als erkend familiaal bemiddelaar help ik jullie om op een rustige manier het gesprek met elkaar aan te gaan om zo te komen tot een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Belangen, behoeftes en emoties kunnen uitgesproken en zichtbaar gemaakt worden en er wordt ruimte gecreërd voor overleg en dialoog. Op deze manier worden familiale bruggen niet opgeblazen, een risico dat daarentegen wel bestaat bij een gerechtelijke procedure.