Echtscheidingsovereenkomst

De beslissing om te scheiden brengt naast een hele hoop emoties ook een boel praktische vragen met zich mee: wat met het huis? wie krijgt de auto? hoe moet het nu verder met de kinderen? Doorheen de bemiddeling informeer ik jullie over de verschillende mogelijkheden, geef ik advies en begeleid ik jullie in het maken van goede afspraken. Aan het einde van de bemiddeling giet ik jullie afspraken in een juridisch sluitende en overzichtelijke echtscheidingsovereenkomst.

Een echtscheidingsovereenkomst bestaat steeds uit twee delen: een vermogensrechtelijk akkoord en een familierechtelijk akkoord.

Vermogensrechtelijk akkoord

 

Het vermogensrechtelijk akkoord regelt jullie eigendom(men), bezittingen en schulden. Indien jullie samen een woning in eigendom hebben, zal er afgesproken moeten worden wat daarmee gebeurt. Verder dient de inboedel verdeeld te worden en moet er bekeken worden wat er met de rekeningen en (hypothecaire) lening(en) zal gebeuren. Tenslotte regelt dit akkoord ook de verdeling van de belastingen en de toepassing van het erfrecht.

 

Familierechtelijk akkoord

 

Dit akkoord bevat alle afspraken die jullie maken over de kinderen. Het bevat enerzijds juridisch afdwingbare afspraken aangaande het verblijf en de kosten (alimentatie) en anderzijds engagementen die jullie als ouder naar elkaar toe nog wensen op te nemen. Deze engagementen samen vormen een zogenaamd ouderschapsplan en dit is iets waar ik veel belang aan hecht. Jullie blijven als ouders immers verbonden met elkaar en goede afspraken over de verdere opvoeding van jullie kinderen zijn onontbeerlijk. Vragen zoals 'wie gaat er naar de oudercontacten? hoe vieren we de communiefeesten? vanaf welke leeftijd krijgen ze zakgeld?', worden geregeld in zulk een ouderschapsplan.